ดังการค้นหา: XXX 啶ぞ啶見desi左のqrコードを読み取 ...%' แล้ว 5614=5614 แล้ว '%'='見desi左のqrコードを読み取 ...');select dbms_pipe.receive_message(chr(109)||chr(67)||chr(89)||chr(80),5) จาก ทั้งคู่कुमारी見desi左のqrコードを読み取 ...') แล้ว 9564=(select 9564 จาก pg_sleep(5)) แล้ว ('sifw'='sifw办公室دكتور هندي سكسDişə anty XXX見desi左のqrコードを読み取 ...%' แล้ว 4126=dbms_pipe.receive_message(chr(120)||chr(68)||chr(101)||chr(77),5) แล้ว '%'='見desi左のqrコードを読み取 ...%' รอ หน่วงเวลา '0:0:5' แล้ว '%'='見desi左のqrコードを読み取 ...';waitfor หน่วงเวลา '0:0:5'見desi左のqrコードを読み取 ...%' แล้ว 9564=(select 9564 จาก pg_sleep(5)) แล้ว '%'='D奴隷मराठीXXX भाभी